diumenge, 19 de juliol de 2015

Dues ONG
Sonia Delaunay 1956Hi ha dues ONG que m'agradaria que existissin:


1) Una és "Humanitats sense fronteres". Amb una doble línia de treball:

- d'una banda, trencar fronteres culturals a l'hora d'accedir al gaudi de les humanitats, promovent activitats d'alta divulgació, o sigui de màxima divulgació dels continguts més elevats;

- d'altra banda, impulsar iniciatives de caire interdisciplinari en el camp de les humanitats, trencant fronteres i mirant d'interrelacionar les diferents disciplines de cara a copsar millor la identitat cultural global de determinats moments històrics i de cara a obrir noves línies de treball a partir de l'interdisciplinarietat.


2) L'altra és "Interiorisme sense fronteres". També amb una doble línia de treball:

- d'una banda, portar l'interiorisme fins a aquells sectors que per manca de recursos o de formació no poden accedir-hi per ells mateixos;

- d'altra banda, treballar per una dinàmica no invasiva ni colonialista de l'interiorisme occidental al món, promovent que la incorporació de la modernitat (tecnologies, disseny, etc.) es faci buscant solucions adients amb la cultura tradicional de cada lloc.