dijous, 18 de setembre de 2014

Destrucció instantània


"Si comprenem la realitat,
ja no existeix res més per a nosaltres;
ni l'home, ni la llei.

Instantàniament,
el mateix infern és destruït."


Yoka Daishi