dissabte, 13 de setembre de 2014

Com una insignificançaVan Dyck 1621"Ha mort com un que hagués estudiat que l'acte de morir vol dir despendre's del que més ens estimem com si no fos res més que una insignificança."


Macbeth, acte I, escena IV (traducció de Salvador Oliva)Text original:


"He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owed as ’twere a careless trifle."Traducció més literal (però menys rica i bonica):


"Va morir com algú que s'hagués preparat per, en la seva mort, llençar la cosa més estimada que posseís com si fos una descuidada bagatel·la."