dijous, 6 de març de 2014

Fertilitat significativaTwombly 2007


"El llenguatge religiós i les narracions mítiques, com tota expressió metafísica, per la mateixa essència de les qüestions que tracten, presenten sempre un caire polisèmic i una riquesa de significats que en dificulten la comprensió. L'objecte d'estudi correspon a la realitat més fonamental i originària dels éssers, que difícilment es pot expressar de manera unívoca o literal. Aquesta fertilitat significativa en constitueix precisament la riquesa i és l'única manera d'expressar l'inexpressable. "


Jordi Sidera a "La saviesa dels pares d'Israel", Fragmenta Editorial, Barcelona 2010, p. 8