dilluns, 10 de març de 2014

Consells de temps antics


"No et separis de la comunitat,
i no confiïs en tu mateix fins al dia de la mort,
i no jutgis el teu company fins que et trobis
en la seva situació,
i no diguis res que no pugui ser sentit,
que a la fi serà sentit,
i no diguis "Quan tingui temps, estudiaré",
perquè potser mai no tindràs temps."


Hil·lel al Tractat Abot de la Misnà, cap. II (Fragmenta Editorial, Barcelona, 2010)


"No apaivaguis
el teu company en l'hora de la seva ira,
i no el consolis en l'hora en què el seu mort
és posat davant d'ell,
i no li facis preguntes a l'hora del seu vot,
i no t'esforcis per veure'l a l'hora de la seva desgràcia."


Ximon ben Elazar al Tractat Abot de la Misnà, cap. IV (Fragmenta Editorial, Barcelona, 2010)