diumenge, 9 de febrer de 2014

El misteri
Masaccio 1425


"Serà el camp d'acció de l'artista la lluita contra el desconegut, o la captació del misteri? O serà la fixació, el domini, la integració del misteri en la realitat concreta de l'home? (...) El desconegut no resol les infinites sol·licitacions i emboscades del misteri. Entre l'un i l'altre hi ha contactes i distàncies, (...) que Abel Salazar (a Que é arte, Coimbra 1953, p. 183-4) va veure molt bé quan va escriure: "Desconegut és allò que en principi pot arribar a ser conegut sense que hi intervingui l'emoció. Misteri, al contrari, és el desconegut amb una càrrega emotiva personal.  Per això el misteri, en veritat, no pot ser definit: és una dada directa, en la qual l'element emotiu només pot ser sentit (...). És misteri tot allò que, a banda del desconegut, té alguna cosa de singular, d'estrany, d'inquietant i hipnotitzador. El misteri fascina i pertorba; el desconegut només fa més aguda la curiositat. El desconegut, un cop explorat, es transforma senzillament en conegut; el misteri, profanat, es dissol completament (...) El misteri és així, per naturalesa, allò que no pot ser conegut no per alguna limitació lògica o metafísica, sinó per una causa imaginaria de naturalesa essencialment emotiva.""


Mário Dionisio a Introducción a la pintura, Alianza Editorial (1972), p. 37-38