dissabte, 15 de juny de 2013

Ordinari i extraordinari


"To do the ordinary thing in an ordinary way is easy. To do the extraordinary thing in an extraordinary way is easy - both these kinds of activity are very common indeed.

But to do the ordinary thing in an extraordinary way and the extraordinary thing in an ordinary way is quite staggeringly difficult and very rare indeed. It is the way of the saints."


Helen M. Luke a The California Meditations (1959)Intent de traducció:

"Fer les coses ordinàries d'una manera ordinària és fàcil. Fer les coses extraordinàries d'una manera extraordinària és fàcil - aquestes dues menes d'activitat són certament molt habituals.

Però fer les coses ordinàries d'una manera extraordinària i les coses extraordinàries d'una manera ordinària és força desconcertantment difícil i certament molt poc freqüent. És el camí dels sants."