dimarts, 8 de desembre de 2015

Que ve de DéuTwombly 2004


"El reverend havia fet un sermó: "Que així resplendeixi la vostra llum davant de la gent perquè vegin les vostres bones obres i glorifiquin el vostre Pare del cel." Li va explicar que volia dir que quan fas una bona obra hauria de semblar que ve de Déu, no de tu mateix. Els altres no haurien de tenir la sensació que ha estat la teva bondat, i tu mateix tampoc no t'ho hauries de pensar. Qualsevol bona obra és menys bona com més en reivindica la responsabilitat un ésser humà."


Marilynne Robinson a Lila (2014)