diumenge, 8 de novembre de 2015

L'espai interiorRothko 1959


"[Bill O'Brien] told me that his greatest insight after years of conducting organizational learning projects and facilitating corporate change was that "the success of an intervention depends on the interior condition of the intervener". (...) So it is not only what leaders do and how they do it but their "interior condition", that is, the inner place from which they operate - the source and quality of their attention."


C. Otto Scharmer a Theory U, p. 27


Possible traducció:

"[Bill O'Brien] em va dir que la seva major descoberta després d'anys de portar projectes d'aprenentatge organitzacional i de facilitar el canvi corporatiu va ser que "l'èxit de la intervenció depèn de la condició interior del que intervé". (...) Per tant, no és només el que els líders fan i com ho fan, sinó el seu "estat interior" - és a dir, el lloc interior des del qual operen - l'origen i la qualitat de la seva atenció."