dissabte, 3 d’octubre de 2015

MiradesRothko 1968


Mirant-la d'una determinada manera, la realitat es mostra com a profunda, càlida, sagrada, amarada d'esperit.

Mirant-la d'una determinada manera, la realitat es mostra com a plana, mecànica, freda i indiferent.

La realitat no "és" ni una cosa ni l'altra. Però pot ser ambdues coses, perquè nosaltres sempre veiem la realitat d'una determinada manera, no hi tenim un accés "directe".

Les religions són diferents maneres de veure la realitat que ens la mostren com a amarada d'esperit. Són diferents llenguatges que ens permeten parlar de la realitat com a sagrada.

Les religions no són vies d'accés a un altre món, sinó maneres de mirar aquest món. Mirar-lo d'una manera específica, que de retruc ens transforma positivament, tant a nivell individual com col·lectiu.