diumenge, 26 d’abril de 2015

Ressonància simbòlicaGiotto 1325


Potser podríem dir que persona religiosa és aquella persona en la qual ressonen (impacten, commouen, fan vibrar, incideixen en la seva manera d'estar en el món...) alguns símbols religiosos.

Quins siguin aquests símbols, quants siguin, si formen entre ells o no un entramat coherent, en quina tradició han estat generats, són problemes importants però d'un segon nivell.

Per això, des del punt de vista de la ressonància simbòlica religiosa, la distinció entre ateus i agnòstics és irrellevant. Són, simplement, gent que no viu aquesta ressonància.

El procés que porta a ser capaç de ressonar simbòlicament és una combinació d'educació, experiències viscudes i voluntat d'obrir-se a aquests símbols (voluntat que es tradueix en un esforç de coneixement i de pràctica).