diumenge, 18 de gener de 2015

Cultura segons LadrièreTàpies 1972


S'entén per cultura en sentit ampli "el conjunt de les institucions considerades alhora en el seu aspecte funcional i en el seu aspecte normatiu, en les quals s'expressa certa totalitat social, i que representa, per als individus que pertanyen a aquesta totalitat, el marc obligatori que forma la seva personalitat, prescriu les seves possibilitats i, d'alguna manera, traça per endavant l'esquema de vida en el que podrà inserir-se la seva existència concreta, pel que podrà assolir una forma efectiva."

Jean LadrièreLes enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technique aux cultures, Aubier-Unesco, Paris, 1977