dijous, 16 de febrer de 2012

Creacionisme"Com a científic, la meva raó em diu que l'evolució és incontestable; com a cristià, puc veure un designi diví en el fet que l'evolució sigui un sistema autoorganitzat, però no crec que Déu estigui observant cadascun dels meus gestos... [Pel que fa a si Déu existeix], com a científic no el puc negar ni provar. Però sí que nego el creacionisme: Déu no va crear el món d'una sola vegada. És fals."


Werner Arber, premi Nobel de Medicina, president de l'Acadèmia Pontifícia de Ciència, a La Vanguardia del 16.02.2012