dijous, 10 de desembre de 2009

Cognitiu i afectiu
Rothko 1959"Tanmateix, Déu no s'esgota en nosaltres. Que Déu és Déu - de dyaus, "el que brilla a través"- significa que, sense deixar d'estar en tot, ho sobrepassa tot i sempre està per assolir. Aquesta dialèctica fa que en la majoria de tradicions místiques hi hagi dos corrents: el cognitiu i l'afectiu. El primer accedeix per mitjà de la consciència a aquesta totalitat omnipresent que aplaca el desig; l'afectiu o relacional (bhàktica o via amoris) considera que Déu, essent el més proper, és a la vegada el Totalment Altre; un Altre que no aliena, sinó tot el contrari: obre en la criatura un dinamisme inacabable de creixement."


Xavier Melloni a El Desig essencial, Fragmenta Editorial, Barcelona 2009, p. 157