dimecres, 10 de juliol de 2013

Tres velles històriesTwombly 1951


Una vegada un deixeble es queixava: "Ens contes històries, però mai no ens en reveles el significat!". El Mestre digué: "T'agradaria que algú t'oferís fruita i te la mastegués abans de donar-te-la?"

- - -

A Uwais, el sufí, li van preguntar: "Què t'ha dut la Gràcia?" Ell respongué: "Quan em desperto al matí, em sento com un home que no està segur de viure fins al vespre." L'interrogador seguí: "Però no ho sap tothom, això?" Uwais digué: "Naturalment. Però no tots ho senten."

- - -

Els deixebles tenien multitud de preguntes a fer sobre Déu. Els digué el Mestre: "Déu és el desconegut, l'Incognoscible. Qualsevol afirmació sobre Ell, qualsevol resposta a les vostres preguntes, no serà altra cosa sinó una distorsió de la veritat." Els deixebles restaren perplexos: "Aleshores, perquè parles d'ell?" "I perquè canta l'ocell?" respongué el Mestre.


Anthony de Mello a El cant de l'ocell (1982)