dissabte, 10 d’octubre de 2015

OpcionsTwombly 2001


Les religions tant poden ser eines de legitimació de l'opressió econòmica (com apuntava Karl Marx, que les veia com a mecanismes d'evasió psicològica davant la duresa de la realitat, amb la seva coneguda imatge de les religions com a "l'opi del poble"), com poden ser eines per enfortir la cohesió de les societats (com apuntava el pare de la sociologia Émile Durkheim), com poden ser eines per fomentar el canvi social i fins i tot la revolució (com apuntava Max Weber).

I no depèn d'elles, sinó de com nosaltres les enfoquem i les fem servir.