dimarts, 20 d’octubre de 2015

Concepcions del lideratgeBronzino 1546
Bronzino 1540


En el llenguatge quotidià, el terme "líder" s'utilitza com a mínim en dos sentits, ambdós legítims però que cal diferenciar:

- El líder com a capdavanter (el que va al davant, el que encapçala); algú que està en una posició jeràrquicament elevada o que té molt de poder (líder 1).

- El líder com a algú amb capacitat de mobilització a través d'una visió (el que remou i posa en moviment, fet que de vegades vol dir confrontació amb situacions dures, internes o externes); una dinàmica que comporta, entre altres coses, carisma o ressonància (líder 2).


En el dia a dia barregem constantment aquestes dues accepcions, amb la confusió pertinent; i és normal que ho fem, perquè no sempre són clarament delimitables les dues situacions, i hi ha superposicions i confluències; de vegades un líder 2 acaba assumint altes responsabilitats orgàniques, i un líder 1 arriba a assolir la condició de mobilitzador. Però a l'hora de reflexionar sobre el lideratge, val la pena mirar de diferenciar-les, procurar filar més prim.

En aquesta línia, crec que seria útil limitar-nos a utilitzar el terme "líder" per a la segona accepció (tot i que és difícil, donada la freqüència amb la que la utilitzem per a la primera). Això ens portaria a etiquetar menys persones com a líders, reduint així la banalització del terme. Potser parlaríem menys de lideratge, però quan en parléssim ho faríem més pertinentment.