dimecres, 31 de desembre de 2014

Moments simbòlicsBellini 1487


Grans moments simbòlics dels Evangelis:

- Anunciació (la concepció de Jesús per irrupció de la divinitat al món)

- Nadal (el naixement de Jesús, precedit per l'anunci als pastors i seguit de l'adoració dels mateixos pastors i dels mags)

- Jordà (el bateig de Jesús pel seu cosí Joan Baptista al riu Jordà, seguit de l'estada de quaranta dies al desert i les temptacions)

- Tabor (la transfiguració de Jesús)

- Rams (l'entrada de Jesús a Jerusalem entre aclamacions)

- Sant Sopar (el comiat de Jesús dels seus deixebles tot celebrant la Pasqua, que inclou el rentat dels peus i la institució de l'eucaristia)

- Via Crucis (la mort de Jesús, que va des de la pregària de Jesús a Getsemaní, a la muntanya de les oliveres, fins al seu enterrament, passant pel judici (Anàs/Caifàs, Pilat, Herodes), la flagel·lació, la coronació d'espines, la pujada al Calvari, la crucifixió i el descendiment, al que la tradició popular ha afegit l'escena de la Pietà)

- Pasqua (la resurrecció de Jesús, les aparicions, l'Ascensió i la Pentecosta)


Aquests moments simbòlics són un recull i reelaboració de tradicions mitològiques anteriors (mesopotàmiques, egípcies, gregues...) de cara a subratllar la divinitat de Jesús, així com de tradicions jueves per a subratllar el seu caràcter de Messies.