divendres, 7 de novembre de 2014

Wu wei

Wu wei (literalment "no acció") és la quietud creativa, que combina l’activitat amb la relaxació. Demana una certa “rendició” de la ment conscient, la qual ha de saber abandonar el seu paper protagonista; això permet una obertura a l’ésser subliminal, i d’aquí en surt la creació genuïna (el mer esforç racional no porta a la creació, més aviat la bloqueja, com bé saben els artistes).

Wu wei és l’acció suprema, la complaença valuosa, la simplicitat i la llibertat que flueixen en nosaltres, a través nostre, quan l’ego individual i l’esforç conscient deixen pas a un poder que els depassa. L’acció que en resulta té una força subtil, complexa, té una gràcia especial nascuda d’una generosa vitalitat que no necessita la brusquedat o la violència.

Wu wei (sense esforç, sense forçar) és la vida sense tensió, és deixar fluir el Tao de manera que la vida es converteixi en una dansa sense esbojarrament ni desequilibri, en una encarnació de la subtilitat, la senzillesa i la llibertat.


(tret de Huston Smith)