dimecres, 26 de novembre de 2014

Estudi de la filosofia


"Cal alguna cosa més que l'habilitat pràctica, alguna cosa que potser podríem anomenar "saviesa". És quelcom que hem d'aprendre, si això és possible, per mitjà d'uns estudis diferents que els que requereix la tècnica científica. I és quelcom que necessitem ara més que en qualsevol altre temps, perquè el creixement ràpid de la tècnica ha fet esdevenir els antics hàbits de pensament i d'acció més inadequats que en qualsevol època anterior."

"L'educació acadèmica hauria de procurar, com un correctiu de l'especialització que l'increment de les coneixences ha fet inevitable, de donar tot el temps possible a l'estudi d'allò que té un valor cultural en disciplines com la història, la literatura i la filosofia."

"No hem de suposar que el jovent que adquireix valuoses coneixences especialitzades pugui esmerçar una gran quantitat de temps a l'estudi de la filosofia, però fins i tot amb el temps que fàcilment es pot distreure sense perjudici de l'aprenentatge de les disciplines tècniques, la filosofia pot proporcionar algunes coses que incrementaran en gran mesura la vàlua de l'estudiant com a ésser humà i com a ciutadà."


Bertrand Russell  a Unpopular Essays (1950)