dissabte, 8 de novembre de 2014

Duccio: Escenes de la vida de Jesús


Recull d'escenes de la vida de Jesús pintades per Duccio el 1311, una altra de les grans representacions de l'eix vertebrador de la tradició cristiana.L'arcàngel Gabriel anuncia a Maria que tindrà Jesús com a fill.
Jesús neix a una establia a Betlem, voltat per Maria i Josep, uns pastors que dormien al ras i un bou i una mula. Els àngels anuncien l'esdeveniment.
Uns savis d'orient localitzen Jesús seguint un estel i li ofereixen els seus regals.
Josep i Maria fugen a Egipte amb Jesús.
El rei Herodes, espantat davant la profecia del naixement d'un nou rei dels jueus, fa matar els infants de menys de dos anys per tal d'eliminar-lo.
Jesús és presentat al temple.
Cap als dotze anys, Jesús va a la sinagoga a debatre amb els entesos.
Miracle de Jesús a les noces de Canà, convertint aigua en vi.
Jesús tria Pere i Andreu com a deixebles.Jesús parla amb la samaritana.
Jesús cura a un cec de naixement.
Transfiguració de Jesús.
Jesús ressuscita Llàtzer, germà de Marta i Maria.
Jesús entra a Jerusalem aclamat pels seus seguidors.
El darrer sopar de Jesús amb els seus deixebles.
Jesús renta els peus als seus deixebles.
Jesús parla als seus deixebles del que ha d'esdevenir.Judes s'ofereix per trair Jesús a canvi de 30 monedes de plata.La pregària a l'hort de Getsemaní.
El prendiment de Jesús.
Negació de Pere.
Jesús davant d'Annàs.
Jesús davant de Caifàs. Pere el torna a negar.
Pere torna a negar Jesús i Caifàs s'esquinça les vestidures.
Jesús, interrogat per Pilat.

Pilat parla amb els qui acusen Jesús.Jesús, enviat davant del rei Herodes.Jesús és retornat a Pilat.
Pilat es renta les mans del cas.
Jesús és flagel·lat.
Jesús és coronat d'espines.
Jesús és portat al Calvari (Via Crucis).Crucifixió de Jesús.
Descendiment de Jesús de la creu.
Enterrament de Jesús al sepulcre.
Jesús visita el regne dels morts.
Les dones van al sepulcre i no hi troben el cos de Jesús, sinó un àngel que els hi diu que ha ressuscitat.
Maria Magdalena vol tocar Jesús i aquest li prohibeix: "No em toquis!"
Jesús ressuscitat es troba amb dos deixebles a Emaús.