dissabte, 12 d’abril de 2014

La nostra ombraHernández Pijuan 1986


Algunes cites del llibre "Encuentro con la sombra" (Barcelona: Kairós, 1993):


- "El treball amb l'ombra és una bona medecina que ens encamina a la recerca d'una vida autèntica, el que alguns en dirien portar una existència íntegra " (p.437)

- "La nostra ombra personal constitueix una part de l'inconscient que complementa l'ego i que representa aquelles característiques que la nostra personalitat conscient no desitja reconèixer i, conseqüentment, repudia, oblida i desterra a les fondàries del seu psiquisme només per retrobar-les altre cop més tard en els enfrontaments desagradables amb els altres." (p.18)

- "Jung denominava ombra a tots els fragments refusats de nosaltres mateixos, que hem d'integrar per a poder tornar a ser complets." (p.413)

- "La unificadora noció junguiana d'ombra ens ajuda a reconciliar la fragmentació imposada pel conflicte entre oposats. El fet d'afrontar i assimilar la nostra ombra ens obliga a reconèixer la totalitat del nostre ésser, una totalitat que engloba el bé i el mal, el racional i l'irracional, el masculí i el femení, el conscient i l'inconscient." (p.269)

- "L'ombra -aquest elusiu fantasma del que no podem escapar i amb el que resulta difícil establir contacte- és la nostra pròpia imatge fosca. Per tant, per connectar amb l'ombra hem d'estar disposats a entrar a la seva llar - la foscor-, a conviure amb el desconegut i a sentir que som la mateixa foscor. Dirigir-nos cap a l'ombra ens enfronta amb la por de ser devorats per ella però si no ho fem correm el risc que acabi abatent-se violentament i furtivament sobre nosaltres." (p.429)

- "Trobar l'ombra ens obliga a alentir el pas de la nostra vida, a escoltar les evidències que ens proporciona el cos i a atorgar-nos el temps necessari per poder estar sols i digerir els críptics missatges procedents del món subterrani." (p. 20)

- "No existeix cap ardit mental, cap mètode fàcil per a integrar el nostre costat fosc. Per arribar a integrar l'ombra cal realitzar un esforç insistent i perllongat, un esforç que demana tot el nostre compromís i tota la nostra atenció i el suport afectuós d'altres persones que hagin recorregut ja aquest tram del camí." (p. 385)

-"Tal com Jung subratllava freqüentment, l'ombra "és el problema moral per excel·lència", una realitat que ens obliga a fer un esforç suprem de consciència. L'estabilitat de la vida individual i col·lectiva depenen, en gran mesura, de la nostra presa de consciència de l'ombra. Ser conscient del mal suposa estar curosament atents al que fem i al que ens passa." (p.378)

- "Prendre consciència de l'ombra sembla una tasca relativament senzilla però en realitat constitueix un repte moral extraordinàriament difícil de portar a terme. Per a això, hem de començar prenent consciència de la nostra maldat individual, és a dir, d'aquells valors negatius que l'ego ha rebutjat, i de les nostres aspiracions conscients al bé. Dit amb altres paraules, hem de fer conscients els nostres conflictes inconscients, el que vol dir 1) substituir la nostra visió koral prèvia - basada en la tradició -per la reflexió subjectiva, 2) acceptar que els drets dels altres són tan legítims com els de l'ego i 3) donar el mateix valor als drets de l'instint que als de la raó." (p.379)

- "El coneixement de la nostra ombra personal constitueix el requisit fonamental de qualsevol acció responsable i, conseqüentment, resulta imprescindible per mirar d'atenuar la foscor moral del món. (...) La presa de consciència de l'ombra arquetípica no només resulta primordial per a la realització de l'individu sinó que constitueix un element fonamental per a la transformació dels impulsos col·lectius dels que depèn la conservació de la vida individual i grupal." (p. 380)

- "Com podem crear psiconautes, exploradors de les altures i fondàries del psiquisme? Com portar a terme una creuada interna contra la paranoia, la mentida, l'autoindulgència, la culpabilitat, la vergonya, la mandra, la crueltat, l'hostilitat, la por i l'absurd? Com pot la societat recompensar el coratge dels que combaten les temptacions diabòliques del jo, dels que emprenen una guerra santa contra tota la maldat, la perversió i la crueltat que niuen al seu interior?" (p.298)

- "La bondat no regnarà al món quan hagi triomfat sobre el mal, sinó quan el nostre anhel pel bé deixi d'estar basat en la derrota del mal. Mentre continuem lliurats a la recerca exclusiva de la santedat i no acceptem humilment la nostra condició imperfecta serà impossible assolir la veritable pau." (p.282)

- "L'autoconeixement és de capital importància perquè ens permet apropar-nos a aquest estrat fonamental, a aquest nucli essencial de l'ésser humà en el que habiten els instints i hi radiquen els factors dinàmics preexistents que determinen les decisions ètiques de la nostra consciència. Aquest nucli és l'inconscient i els seus continguts, sobre els quals no podem emetre cap judici definitiu." (C.G. Jung) (p. 244)

- "Una de les tasques més àrdues del procés d'individuació consisteix en acceptar la tristesa, el dolor i la ira de Déu amb la mateixa facilitat amb la que acceptem la joia, el plaer i la gràcia de Déu." (p. 171)

- "El mal no és inherent ni aliè a l'ego. És per això que posar fi al desdoblament o potenciar-lo és una elecció moral de la que un és responsable sigui quin sigui el seu nivell de consciència. " (p. 325)