dissabte, 27 de juliol de 2013

Res


El Greco 1600

"En la meva opinió, es pot resumir el que ens és donat a conèixer sobre la vida i la personalitat de Jesús dient que és, simplement, res."

Rudolf Bultmann (teòleg luterà alemany, 1884-1976)

(recollit per l'historiador M. I. Finley al seu escrit Los comienzos del cristianismo, dins del llibre "Aspectos de la antigüedad", Barcelona: Ariel, 1975).

Bultmann no té inconvenient en constatar que del Jesús històric no en tenim dades. Podem deduir possibilitats històriques a partir del mite rebut, però seran objectivament inverificables. Haurem de treballar sempre des del mite.