dimarts, 21 de maig de 2013

El problema d'EuropaDe Chirico 1913


"El gran fre d'Europa són les elits extractives: la xarxa de grans interessos empresarials que depenen de la connexió política (de les grans obres públiques a les grans concessionàries de serveis públics, passant per l'energia i les comunicacions). Aquesta xarxa necessita el suport directe de l'aparell de cada Estat. La pèrdua de sobirania és per a ells una gran pèrdua de força. Aquestes elits extractives (que xuclen energia econòmica i posen pals a les rodes de l'economia productiva) estan íntimament relacionades amb l'alta burocràcia dels estats (com el cas Blesa de Caja Madrid exemplifica a la perfecció). No oblidéssim que l'alta burocràcia és determinant en la política dels estats.  El nacionalisme d'Estat que ara creix als mitjans de comunicació de les capitals europees també forma part d'aquesta xarxa extractiva: en rep protecció econòmica i se'n fa propagandista. Aquestes elits extractives (que a Madrid són poderosíssimes, però també a altres capitals europees) són el gran fre. La unió bancària i fiscal i la cessió de més sobirania no s'esdevindran fins que els ciutadans europeus no s'adonin que els enemics d'Europa s'amaguen rere un vell xantatge: els interessos d'Estat. Segrestrada per les elits extractives i condicionada per la crisi, Europa avança sense il·lusions utòpiques, molt desconcertada."


Antoni Puigverd a La Vanguardia del 20.05.2013