divendres, 8 de juliol de 2016

Sobre música clàssica: versions
Twombly 1961Una de les coses interessants de la música clàssica és la qüestió de les "versions", de les diferents interpretacions que es fan d'una mateixa partitura.

Sovint tenim una versió que és la nostra "predilecta" (moltes vegades perquè és la primera que vàrem sentir i ens hi vàrem acostumar o afeccionar), però això s'ha d'emmarcar en dues consideracions.

Primera consideració: hi ha versions millors i versions pitjors, i això tant es pot determinar amb criteris objectius ("aquesta té una tècnica deficient", "el tempo és inadequat", "aquesta és poc expressiva") com amb criteris subjectius (els gustos i preferències personals: "per a mi, aquesta és millor"); sabent que hi ha criteris aparentment objectius que poden ser subjectius (com ara l'apreciació del tempo o de l'expressivitat), o que no queda clar si són objectius o subjectius.

Segona consideració: hi ha versions que poden ser molt diferents (un mateix moviment es pot tocar amb nou minuts o amb dotze, per exemple) sense que l'una sigui "millor" que l'altra: són simplement diferents, i no es pot dir que es prefereix l'una a l'altra.