dimecres, 14 d’octubre de 2015

Ens caldrà molt d'amor
Twombly 2007


En el nostre temps hi ha diverses crisis que es superposen. I una d'elles és una crisi d'amor, el nivell alarmantment baix d’amor al que hem arribat, no tant envers les persones -que potser també- però sobretot envers dos components bàsics de la nostra existència: la natura i la cultura.

Certament, ambdues ens preocupen i ens n'ocupem; però no sembla que les estimem, o que les estimem prou. Estimar-les va més enllà de l'anàlisi racional i l'operativitat pragmàtica: estimar-les vol dir portar-les al cor, viure-les amb passió, sentir-se atret, arrossegat, per elles; vol dir posar-se al seu servei, cultivar-les amb cura, protegir-les. I vol dir encomanar aquest amor, difondre'l, a través del testimoni personal i de les experiències de vivència col·lectiva d'aquest amor.