dijous, 29 de maig de 2014

Bellesa i mirada


El món no és ni bonic ni lleig. El món és.

Som nosaltres els que veiem el món bonic o lleig.

És la nostra mirada la que fa aparèixer la bellesa en el món.

D'aquí la importància d'educar la nostra mirada, de configurar-la d'una certa manera, d'enriquir-la. I educar la nostra mirada vol dir configurar d'una certa manera tota la nostra ment.

D'aquí la importància de l'educació.

I de treballar la sensibilitat.

I de la cultura, acumulació estructurada de les aportacions de moltes generacions que ens permeten, que ens ajuden a veure el món bonic. I que ens ajuden a trobar bellesa en l'art.