dijous, 19 de desembre de 2013

Estètica i mística
Malèvitx 1912


Introducció del text "Experiència estètica i experiència religiosa" de Teresa Guardans:


"La creació artística abasta un extens ventall d'activitats, realitzacions i experiències. El mateix podem dir del que té relació amb el religiós. I aquests dos amplis conjunts compartirien una franja d'experiència que té relació amb una forma peculiar de veure la realitat, de viure-la. Aquesta zona d'intersecció serà el tema d'aquestes pàgines: una experiència de coneixement vers la que se avança “buidant”, retirant els vels que interposa el jo, les seves realitzacions i sabers; una actitud envers la realitat, envers la vida, que passa pel silenci de sí mateix, pel silenci interior per a trobar, comprendre, veure…

Avançarem basant-nos, sobre tot, en les referències dels protagonistes dels dos àmbits experiencials: què ens diuen de les actituds que adopten, del que es proposen, indicis, dubtes, certeses… Amb això no pretenem explicar “tota” l'experiència estètica, ni “tota” l'experiència religiosa, però sí abordar-les des de la seva “humanitat”, des del seu abast en quant que experiència cognitiva humana. Ja que és des d'aquí des d'on es poden oferir pistes, orientacions, recursos. Des de l'abastable. Callant allí on ja “no es pot parlar”, quedant-nos al llindar, davant de l'inefable de la experiència: epifania del real, irrupció de la gràcia, el descórrer-se del vel… Donem-li el nom que més ens ajudi. 

Ens sembla que, fent-ho així, és quan el testimoni d'uns ajuda a comprendre als altres, estètica i mística il·luminant-se entre sí, posant en relleu la aportació d'aquests peculiars modes de coneixement."