dimarts, 8 de novembre de 2011

Les quatre estacions


Goldsworthy

Quatre moments vitals que es van repetint cíclicament i ens posen en sintonia amb el cosmos, amb la dansa de la Terra al voltant del Sol.

L’hivern: el temps de la preparació, de la discreta acumulació d’energies, del retrobament amb un mateix, el temps de l’aigua, el temps de la nit, el temps blanc (Nadal)

La primavera: el temps de la joia, de la renovació, de l’esperança, de la descoberta, de l’esclat de novetat, el temps de l’aire, el temps del matí, el temps verd (Pasqua)

L’estiu: el temps de la plenitud, de la collita, de l’esclat festiu, de la celebració satisfeta, del repòs, el temps del foc, el temps del migdia, el temps groc (Sant Joan, la Mare de Déu)

La tardor: el temps del recolliment, de la rememoració, de la malenconia, de la contemplació, de la serenitat, de l’acceptació, el temps de la terra, el temps de la tarda i el capvespre, el temps marró (Tots Sants, el dia dels difunts...)