dissabte, 8 de gener de 2011

Servei“This is the true joy in life, the being used for a purpose recognized by yourself as a mighty one; the being a force of nature, instead of a feverish, selfish little clod of ailments and grievances complaining that the world will not devote itself to making you happy. I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live it is my privilege to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work, the more I live. I rejoice in life for it's own sake. Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch I've got to hold up for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it to future generations.”


George Bernard Shaw


Possible traducció:

"Aquesta és la veritable joia de la vida, l'ésser utilitzat per a un propòsit reconegut per tu mateix com a poderós; ser una força de la natura, en lloc d'un febril, egoista petit terròs de malestars i queixes que es lamenta que el món no es dediqui a fer-lo feliç. Jo sóc de l'opinió que la meva vida pertany a tota la comunitat i tant com visqui és el meu privilegi fer per ella tot el que pugui. Vull haver estat utilitzat del tot quan em mori, ja que com més intensament treballo, més visc. Gaudeixo de la vida per ella mateixa. La vida no és una curta espelma per a mi. És una mena de torxa esplèndida que he d'enlairar en tot moment, i vull fer que cremi tan brillant com sigui possible abans de lliurar-la a les generacions futures."