dimarts, 21 d’octubre de 2014

Xankara: L'experiència personal
Rothko 1954


"La veritable natura de les coses només es coneix per l'experiència personal, per mitjà d'un ull clar i il·luminat, i no mitjançant les descripcions d'altri, encara que es tractés de les d'un savi; el veritable aspecte de la lluna només es pot conèixer per mitjà dels nostres propis ulls.

(...)

Només amb l'experiència pràctica de la nostra identitat amb Brahman s'assoleix l'alliberament, no hi ha cap altre mitjà."


Xankara (722-820), Viveka Chudamani, 54, 56