dilluns, 19 de maig de 2014

Qualificacions

"No és apropiat parlar de la tradició religiosa d'occident com a monoteista o profètica, i de la d'orient com a panteista o mística, tal com alguns, occidentals sobretot, s'inclinen a fer (i molt més quan el que persegueixen mitjançant la denominació de panteista o místic és l'ostentació d'una hipotètica inferioritat respecte al monoteista i profètic). Tot el que es pot dir, estrictament, d'aquestes dues corrents generals de tradició religiosa és que una té el seu origen més important i singular a Israel, i l'altra a l'Índia antiga, havent rebut ambdues, en el curs del seu procés històric, afegits no pas petits  en el seu pensament i en la seva pràctica d'altres llocs."


Trevor Ling a Les grans religions d'orient i occident (1968)