dissabte, 11 de febrer de 2012

Simultaneïtat

Un objectiu lloable i desitjable: cercar formes de pensament, idees, projectes, obres d'art que siguin alhora innovadores i socialment rellevants. Que aportin noves maneres de fer i de veure les coses i alhora, simultàniament, puguin ser compreses i tenir un impacte real i positiu en el pensament i la vida de molta gent. Que obrin nous horitzons, que despertin ganes de viure, que ajudin a assaborir la vida i a copsar el seu esplendor al major nombre possible de persones.