dissabte, 11 de juliol de 2015

Sefirot


Les sefirot són manifestacions divines segons la càbala jueva, que es representen mitjançant l'arbre de la vida.

Les deu sefirot (singular: sefirà, "camí" en hebreu) són:

I. Keter: la corona. Representa la suprema compassió i allò que està per sobre de la capacitat humana de comprensió. Obertura a l'infinit, a l'Ein-Sof (la divinitat incognoscible)

II. Chokmah: la saviesa. S'identifica amb la intuïció i la creativitat. Principi masculí

III. Binah: la intel·ligència, la raó i la comunicació. Principi femení

IV. Chesed: l'amor, la bondat, la gràcia, la clemència, la generositat

V. Gevurah: el rigor, el judici, la severitat, el domini d'un mateix, la disciplina, la responsabilitat. També indica la força, el poder de Déu

VI. Tipheret: la bellesa. Connecta totes les altres sefirot i les equilibra

VII. Netzach: la victòria, el desig, la força vital

VIII. Hod: esplendor, receptivitat, sinceritat i pregària

IX. Yesod: el fonament, la memòria, l'experiència

X. Malkuth: el Regne, el cos, la realitat material


"A Keter s'hi troba Malkuth, a Malkuth s'hi troba Keter", diu un proverbi cabalista: són inseparables, com la unitat de la multiplicitat.