dimecres, 18 de març de 2015

Garaudy 1964Cézanne 1880

"La veritat científica, en efecte, és assolida quan s'elimina de la nostra representació del real tota petjada de subjectivitat. Però aquesta definició no pot ser traslladada del domini de la teoria del coneixement al de l'estètica. El coneixement val per la seva objectivitat, l'art per la seva humanitat. La realitat científica permet l'absència de l'home; la realitat artística, al contrari exigeix la seva presència. En una fruitera de Cézanne no m'interessa la presència de les pomes, sinó la presència de Cézanne."Cézanne 1890

"El que és peculiar del treball humà rau en que crea, fora de la natura, una altra natura, específicament humana. L'art -que és una forma de treball, i no una forma de coneixement- no constitueix per tant només un reflex o una imitació de la natura, sinó abans que res una creació de l'ésser humà."Cézanne 1899


"En totes les èpoques, el que va conferir grandesa a les obres fou el grau de realitat interior, humana, que l'artista va saber incorporar a la realitat."


Cézanne 1879

"Tota obra autèntica, al tornar sensible la força i el poder de l'home, de l'home creador, imprimeix profundament en el nostre esperit i en el nostre cor el segell de la bellesa de l'ésser humà; crea, pel mateix procés, l'exigència de reproduir en la realitat quotidiana la mateixa dignitat i la mateixa bellesa i ens fa insuportable tot el que enlletgeix, mutila i humilia els homes."Cézanne 1895


Roger Garaudy, a la Tercera setmana del pensament marxista organitzada a finals de 1964 a París pel Centre d'estudis i recerques marxistes (dirigit pel mateix Garaudy), concretament a la sessió sobre Materialisme filosòfic i realisme artístic. Publicat en castellà dins de l'obra Estética y marxismo per Ediciones Martínez Roca, Barcelona 1969.