dimecres, 17 de desembre de 2014

Quatre ocells perduts"The dust of the dead words clings to thee. Wash thy soul with silence."

"La pols de les paraules inútils s'agafa a tu. Renta la teva ànima amb silenci.""He who is too busy doing good finds no time to be good."

"Aquell qui es preocupa massa per fer el bé no té temps per a ésser bo.""The false can never grow into truth by growing in power."

"No per créixer en poder pot arribar a la veritat allò que és fals.""We live in this world when we love it."

"Vivim en aquest món quan l'estimem."R. Tagore, Stray birds / Ocells perduts 147, 184, 258 i 279

Traducció del bengalí a l'anglès del mateix autor, i de l'anglès al català de Maria de Quadras.