dilluns, 22 d’abril de 2013

IHS


Inscripció al santuari de la Mare de Déu de la Roca, a Mont-roig del Camp


Jordi Rubió i Balaguer explica (a La cultura catalana del Renaixement a la Decadència, Edicions 62, Barcelona 1964) la història del beat Fra Mateu d'Agrigento, un predicador sicilià dels Observants de l'Ordre de Sant Francesc que causà furor en terres catalanes durant el regnat d'Alfons el Màgnànim i la reina Maria a la Corona d'Aragó. Mateu feu una primera estada a les nostres terres de 1426 a 1428 (predicà a Barcelona i mirà de protegir-la amb els seus miracles dels terratrèmols que assolaren Catalunya del març de 1427 al febrer de 1428, però el dia de la Candelera de 1428 "caigué el rosetó de Santa Maria del Mar, quan l'església era plena de poble que s'hi havia refugiat espaordit, i morí molta gent", diu Rubió i Balaguer) i una altra estada de 1430 fins, potser, 1432.

Un passatge ben curiós d'aquesta història és el següent: "No sols parlava fra Mateu contra les vanitats, sinó que recomanava insistentment la devoció al nom de Jesús. Igual que Sant Bernardí, sempre representat portant a la mà l'anagrama d'aquell nom precisament amb les sigles I.H.S., fra Mateu també excitava les gents a pintar-lo i exhibir-lo sempre, com un talismà. Igual que el seu mestre, fou censurat per alguns, que ho consideraven supersticiós; no sols pel get de posar tanta dde virtut en l'anagrama, sinó per la H supèrflua que hom hi intercalava coronada amb una creu. Un dominicà barceloní la impugnà quan fra Mateu hi anà el 1427, i hagué de fugir de la ciutat per por a la ira del poble." Així les gastaven, a la Barcelona del segle XV...

L'anagrama I.H.S. fou adoptat més tard pels jesuïtes, per influència franciscana.