dissabte, 23 de març de 2013

Espriu: Lliures cavalls, a l'alba


Lliures cavalls, a l’alba,
per la deserta platja.
Veus i tambors proclamen
la primavera.
Després, fet nou silenci
damunt el mar, les hores
encadenades besen
la sorra molla.


Salvador Espriu, Poema XXI de Cementiri de Sinera