dijous, 28 de març de 2013

El pensament febleKlee 1938

"L'autèntica experiència de la realitat només comença allà on acaba la nostra capacitat de fer-nos les coses a la nostra mida.

(...)

Per deixar que les coses se'ns apropin sense anticipar-les ni neutralitzar-les amb un concepte, per deixar que se'ns apropin fins i tot aquelles que van contra les nostres conviccions i els compromisos bàsics, cal tenir una actitud més aviat feble que no pas forta, més vulnerable que no segura, més femella que no mascle, més receptiva que no activa.

(...)

Saber fer atenció a allò que "no importa" requereix tenir uns esquemes mentals prou flonjos i prou borrosos per tal que l'experiència de la realitat pugui estructurar-se d'una manera nova; no tenir d'antuvi una idea massa clara del que es vol i del que es busca; saber atendre sense entendre."


Xavier Rubert de Ventós a Per què filosofia? Edicions 62 (1983)Una bonica i precisa formulació del moment Yin del pensament, que cal saber compaginar amb els moments Yang de pensament fort, també necessaris per moure'ns en la realitat.