dimecres, 7 de desembre de 2011

Quatre propòsits


Quatre grans propòsits que poden orientar una trajectòria vital:


1. Viure dignament

2. Assaborir la vida

3. Encarnar grans valors

4. Obrir-se a la divinitat


Per a això, disposem de quatre facultats: la consciència, la sensibilitat, la voluntat i la fe.