dimarts, 15 de febrer de 2011

Patrimoni natural de la humanitat
Com a gest simbòlic i com a mesura eficaç per a la preservació del planeta, Nacions Unides s'hauria de fer càrrec de la gestió de com a mínim tres zones, declarant-les patrimoni natural de la humanitat i passant a sostraure-les de l'administració per part d'estats per tal d'administrar-les ella directament. Aquestes tres zones serien l'Amazònia, el Sahara i Sibèria. Això ajudaria a preservar la natura i les poblacions autòctones d'aquestes àrees. De passada, contribuiria a esborrar unes absurdes fronteres colonials o post colonials sense fonament geogràfic o ètnic.