dimarts, 14 de gener de 2014

Els Chakra

La tradició hindú ens parla de set chakras, set punts del cos especialment rellevants:
  1. Muladhara, a la base de la columna, el centre bàsic, l'arrel. Representat per un quadrat o un lotus de quatre pètals. Element: terra. Color: vermell.
  2. Svadhistana, relacionat amb els òrgans sexuals i amb els impulsos instintius. Representat per una lluna creixent ajaguda -banyes amunt- o un lotus de sis pètals. Element: aigua. Color: taronja.
  3. Manipura, relacionat amb el ventre i el llombrígol, amb la vida física del menjar i la digestió. Representat per un triangle invertit o un lotus de deu pètals. Element: foc. Color: blau clar.
  4. Anahata, relacionat amb el pit, el cor i els pulmons, amb els sentiments i les emocions. Representat per una estrella de sis puntes o un lotus de dotze pètals. Element: aire. Color: verd o rosa.
  5. Vishuddha, relacionat amb el coll, la laringe, la faringe i la parla, amb l'expressió i la comunicació. Representat per un cercle dins d'un triangle invertit o un lotus de setze pètals. Element: espai. Color: blau fosc.
  6. Ajna, relacionat amb el front, la ment i la consciència. Representat per un cercle o un lotus de dos pètals. Element: energia mental. Color: groc.
  7. Sahasrara, relacionat amb la part més alta del cap, amb la intuïció superior, la il·luminació i el món transcendent. Representat per un triangle o un lotus de mil pètals. Element: energia espiritual. Color: blanc o lila.

Els més clars són els tres centrals, els 3, 4 i 5, que es corresponen amb tres seccions ben rellevants de la nostra columna vertebral: les vèrtebres lumbars, les dorsals i les cervicals. El 3 engloba el món de la supervivència, el 4 el de les emocions i el 5 el de la comunicació.

El 2 i el 6 són força clars: el 2 es correspon amb els genitals, amb tot el món de l'erotisme i la reproducció, i el 6 es correspon amb el cervell, amb la ment com a gran activitat.

L'1 i el 7, en canvi, són els més imperceptibles, subtils, esotèrics. L'1 s'associa amb el capdavall de la columna vertebral i representa la força vital; el 7 amb la part de dalt al darrera del crani (la "coroneta") i representa el món espiritual.

Són uns referents interessants, i assenyalen correspondències psico-somàtiques bàsiques. Val la pena tenir-los presents i treballar-los (el ioga té tècniques al respecte).